nedkylning

Nedkylning och kylskador

Så hanterar du en nedkyld person:

Om personen är måttligt nedkyld, vilket innebär att han har frossa och kroppstemperaturen troligen är över 32 grader C.

 • Kom i skydd för vinden
 • Byt till torra kläder
 • Ge varm dryck (söt). Den utsatta ska kunna dricka själv
 • Om personen ”bara fryser” – få den att röra på sig
 • Sök upp en värmekälla. Lämna aldrig den nedkylda ensam.

Om personen är kraftigt nedkyld, vilket innbär att den inte har frossa och att kroppstemperaturen kan vara under 32 grader C:

 • Varsamhet, undvik rörelse
 • Om omständigheterna tillåter, byt försiktigt blöta kläder mot torra. Förstärk klädseln genom att bädda in
 • personen i värmejacka, filt eller motsvarande. Glöm inte huvudet.
 • Skydda mot markkyla, lägg personen i framstupa sidoläge
 • Transportera personen varsamt och i liggande ställning till läkare
 • Kontroller andningen ofta

Så hanterar du kylskador:

Har huden vita fläckar – känselbortfall?

 • Värm med kroppsvärme hud mot hud. Värm ansiktet med varm hand, lägg kylskadad hand innanför kläderna i din armhåla.
 • En annans kylskadade fot kan du värma mot din mage eller i din armhåla.
 • Fortsätt tills känsel, färg och rörelseförmåga återkommer.
 • Skydda mot återförfrysning.

Huttrar du?

 • Kom i skydd för vinden
 • Rör på dig
 • Förstärk klädseln
 • Drick varm dryck

Film på MSB:s kanal på youtube.com- Undvik kylskador i vinter


Ansvarig för sidans innehåll: utbildning@civil.se