Klimat | Tips och råd

Klimatet

Under de senste 50 åren har jordens befolkning ökat utsläppen av koldioxid med 700 %.
Den 23 september 2008 hade jordens befolkning redan gjort av med den mängd bränsle som naturen förmådde förnya under år 2008. Den här dagen infaller allt tidigare under året för varje år. Någon gång har vi kanske kommit fram till att allt förnybart bränsle är förbrukat redan på nyårsdagen. Jordens befolkning år 2100 beräknas till elva miljarder jämfört med sju miljarder nu och för 1970, för cirka 50 år sedan, 3,7 miljarder.

Så här mycket koldioxid släpper vi ut per person:

– en svensk:  3 504 kg per år
– en amerikan:  11 200 kg per år
– en afrikan:  550 kg per år

För 1 kg koldioxidutsläpp kan du göra följande:

– åka ensam i en bil, 6 km
– åka flyg, 7,3 km
– åka buss 20 km
– åka 4 personer i en bil, 24 km
– åka tåg, 62,5 km
– åka cykel, hur långs som helst

Fakta:

I industriländerna använder människor cirka 150-200 liter vatten per person och dygn. Av det går högst 1 % åt till dricksvatten och 20 % till matlagning. Resten går åt till tvätt och vattentoaletter.
Jämför detta med vattentillgången i många utvecklingsländer där människor på grund av vattenbrist måste klara sig med 10 liter per dygn.

Lite kuriosa

En analog radio drar en fjärdedel så mycket el som en digital radio. Lyssnar du på radio via datorn gör du av med upp till 20 gånger mer el!
————
Enligt vissa experter har vi tid på oss till år 2015, sen är det för sent. Vid sex graders temperaturförhöjning kan allt liv på jorden då vara utplånat. Så pessimistiskt ser en del forskare på våra förutsättningar att klara av att minska utsläppen av koldioxid som ökar växthusgaserna, vilket i sin tur gör att temperaturen på jorden stiger.

Å andra sidan finns det forskare som anser att detta är skrämselpropaganda som saknar vetenskaplig grund. Enligt dem fungerar jordens klimat i cykler på drygt 200 år. Just nu närmar vi oss slutet på en sådan klimatcykel och kommer därför så småningom att få ett kyligare klimat.

Vem man nu än väljer att tro på lönar det sig alltid att se över vardagsrutinerna. Det finns många enkla åtgärder som tillsammans ger resultat, när det gäller att minska utsläppen av koldioxid. Samtidigt sparar du pengar. Gör så gott du kan och välj det som är möjligt att göra för dig. Tips i rubrikerna till vänster.

Tester


Är du ett Grönfejs?
Testa din miljöprofil på Fortums webbplats.

Energikalkyl på Energimyndighetens webbplats.

Länkar

Regeringen: Nationellt klimatarbete

EU: Europeiska miljöbyrån

FN: FN:s klimatarbete

 

Vill du bidra till ett säkrare samhälle? Bli medlem