Julsäker

God jul – säker jul

 • Byt batterier i brandvarnarna. Testa att brandvarnarna fungerar.
 • Tänd ljus i ljusstakar av material som inte kan brinna.
 • Lämna aldrig tända ljus obevakade.
 • Ha inte levande ljus i granen.
 • Använd inte mossa och andra brandfarliga dekorationer.
 • Ställ inga ljus på teven. Stearin kan droppa ner och antändas.
 • Julgransbelysningen och andra elapparater ska stängas av med strömbrytare eller genom att dra stickkontakten ur vägguttaget.
 • Ersätt felaktig lampa med ny lampa av samma spänning och effekt.
 • Veckla ut kabelvindor och sladdosor, annars kan kabeln bli så varm att isoleringsmaterialet
  antänds

Bra regel: Den som tände ljuset släcker det.

elsäkerhetsverkets webbplats finns utförliga råd om elsäkerhet.


Ansvarig för sidans innehåll: utbildning@civil.se