Giftiga växter

Giftiga växter

I Sverige finns det en del giftiga växter och bär, men mycket få är så giftiga att de förorsakar allvarliga förgiftningar för vuxna. Barn är känsligare – och nyfiknare. Några tumregler finns:

  • Om barnet eller den vuxna inte ätit så mycket av växten och endast har lindriga symptom som sveda och svullnad i munnen kan ett glas vatten lindra.
  • Om symptomen däremot är kraftig svullnad och sveda i mun och svalg, illamående, magsmärtor, kräkningar eller diarré, har troligtvis den drabbade fått i sig väldigt mycket av växten eller bären. Då kan man ge medicinskt kol, som finns att köpa receptfritt på apoteket. Kolet binder upp och oskadliggör många ämnen.
  • Växtsaft i ögonen får man bort med att skölja ögonen i minst fem minuter.
  • Om giftig växtsaft kommer i kontakt med huden så att den blir irriterad och börjar klia, tvättar man med tvål och vatten.
  • Detta är enkla riktlinjer, du bör ändå alltid kontakta sjukhus, läkare eller Giftinformationscentralen (GCI) för säkerhets skull.

Giftinformationscentralens växtlista.

Lista över de giftigaste växterna på Linnés webbplats (Naturhistoriska riksmuseet)

Broschyr: En växt i nöden

Källa: Råden hämtade ur tidningen CIVIL


Ansvarig för sidans innehåll: utbildning@civil.se