Elda rätt

bild-elda-lang-4-bilder

 

Elda rätt

 

Elda rätt i eldstäder inomhus

 • Använd torr ved i lämplig storlek.
 • Bränn inte målat eller impregnerat trä.
 • Starta snabbt. Använd finkluven ved för att få en bra glödbädd.
 • Tänd gärna brasan uppifrån – placera tändet ovanpå veden och tänd där.
 • Elden ska brinna, inte pyra.
 • Rätt mängd förbränningsluft gör att elden brinner med klara och livliga lågor.
  Använd spjället.
 • Kontrollera röken. Den ska vara genomskinlig, inte svart.
 • Kontrollera temperaturen. Rökgaserna ska vara max 350 grader om inte skorstenen
  är godkänd för annan temperatur.

Hantera askan rätt

 • Lägg askan i en plåthink med tätt lock.
 • Ställ hinken på ett underlag som inte kan börja brinna
 • Låt hinken med askan stå och kallna några dagar innan du tömmer den.
 • Töm askan exempelvis i komposten.

 

Grilla brandsäkert

Kan du hålla i kolen med fingrarna är den kall nog att slängas.
Annars får du låta grillen stå med ett lock på eller dränka kolen i vatten.
Då slipper du vara den som orsakar en brand.

Säkerhetstips för grillare:

 • Kontrollera med räddningstjänsten att det inte är eldningsförbud.
 • Placera grillen stadigt och långt ifrån husvägg, plank eller annat som
  kan börja brinna.
 • Ha vattenslang eller hink med vatten nära å att du kan släcka snabbt.
 • Lämna aldrig grillen utan bevakning.
 • Elda bara med grillkol eller briketter.
 • Tänd gärna grillen med eltändare.
 • Använd aldrig T-sprit för att tända en grill som slocknat. Det är livsfarligt.
  Flaskan kan explodera.
 • Låt grillen stå ute med locket på till nästa gång du grillar.
 • Dränk engångsgrillen i mycket vatten.
 • Känn efter att kolen/askan är kall innan du slänger den.
 • Om du använder engångsgrill i naturen, ha med dig vatten så att du kan
  släcka den och var noga med att få den med dig därifrån.

Elda säkert på tomten

Med vårvärme och snösmältning ökar risken för gräsbränder. Torrt fjolårsgräs
brinner bra och det kan gå fort, särskilt om det blåser mycket. Kontrollera vilka
regler för eldning som gäller där du bor. I en del kommuner är det bara tillåtet
att elda vissa veckor på året.

 1. Ta inga risker när du eldar i din trädgård!
 2. Se till att du kan släcka!
 3. Lämna aldrig elden utan bevakning!

Tips för utomhuseldare:

 • Kontrollera att du har fungerande släckutrustning: ett vattenförråd, slang och
  spadar, ruskor, krattor och liknande.
 • Passa elden hela tiden. De som vaktar ska kunna använda släckutrustningen
  och ha mobiltelefon så att de kan larma 112 om något händer.
 • Placera elden så att inte byggnader, fordon eller växande gröda kan komma
  till skada.
 • Vattna mycket kring den yta som ska brännas.
 • Elda aldrig på berghällar. De kan spricka.
 • Elda bara grenar, kvistar och ris. Byggavfall, däck, vitvaror, brännbara vätskor,
  plast och gasflaskor ska lämnas in till kommunens miljöstationer.
 • Elda inte upp allt på en gång. Bränn lite i taget. Då blir strålningsvärmen inte så
 • hög och spridningsrisken minskar. Det blir också mindre rök och elden är
  lättare att släcka.
 • Bevaka så länge det finns risk att elden kan sprida sig. Kontrollera noga att ingen
  glöd finns kvar.
 • Häll vatten över eller täck askhögen med jord. Kontrollera platsen efter några timmar.
 • Är du osäker ring till räddningstjänsten och be om råd.

Kolla över brandriskprognosen innan du eldar

 


Ansvarig för sidans innehåll: utbildning@civil.se