Drunkning

Drunkning

Drunkning är den vanligaste dödsorsaken bland barn i åldern 1 – 6 år, även om antalet barndrunkningar är under 10 per år. Antalet har sjunkit med 90 % under de senaste 100 åren.

Råd för att förebygga drunkning

  • Övervaka barn så nära att du når att ta tag i dem. Lämna aldrig små barn ensamma eller under uppsikt av ett ungt barn.
  • Små barn som badar vi badplatser ska ha flytväst – inte uppblåsbara flytjälpmedel.
  • Simbassänger, pooler och trädgrådsdammar ska vara inhägnade och ha barnsäkert lås.
  • Lämna aldrig små barn obevakade på isar.
  • Barn är vanligtvis mogna att lära sig simma före fyra års ålder. Äldre barn ska lära sig simma, men överskatta inte yngre skolbarns förmåga att simma.
  • Ha särskild uppsikt över att utomeuropeiska barn och unga har lärt sig simma och att deras föräldrar får lära sig säkerhet vid vatten inklusive livräddning och upplivningsåtgärder.
  • Avgörande för hur en drunkningsolycka slutar är oftast att man genast startar återupplivning. Oftast behöver detta ske redan innan någon professionell har hunnit till platsen.
  • Ungdomar bör påminnas om att alkohol försämrar både omdöme och simförmåga.

Källa: MSB