Cykla säkert

Cykla säkert

  • Använd cykelhjälm! Skallskador är mycket vanliga vid cykelolyckor.
  • I Sverige är det lag på att alla under 15 år ska ha hjälm när de cyklar.
  • Även rid-, inlines- eller slalomhjälm kan användas.
  • Håll cykeln i skick. Det är viktigt att bromsarna och ringklockan fungerar.
  • Rengör och smörj din cykel regelbundet.
  • Om det finns cykelbana ska du använda den.
  • Som cyklist är du skyldig att följa vägmärken, signaler och trafikregler.
  • Är övergångsstället utmärkt med en rad rutor brevid de vita linjerna får du cykla över.
   Om inte ska du leda cykeln.
  • Var extra uppmärksam i en korsning. Har övriga trafikanter sett dig?
  • Håll till höger vid möte.
  • Ge tecken när du ska svänga eller byta körfält.
  • Ge signal med ringklocka när det behövs för att avvärja fara.
  • Kör alltid om på cyklistens vänstra sida.

 

Säker cykel – Trafikverkets webbplats

Cykelfrämjandet


Ansvarig för sidans innehåll: utbildning@civil.se