Brandvarnare

bild-brandvarnare-lang-4-bilder

Brandvarnare

Brandvarnaren upptäcker även en mycket liten mängd rök.
Och röken är farligare än elden vid brand.

Redan vid en liten brand fyller röken bostaden på ett par minuter.
På natten kan du därför dö av rök utan att vakna om du inte har en fungerande brandvarnare.
Brandvarnaren väcker dig och du får tid att rädda dig och kalla på hjälp innan det är för sent.
Ta alltså hand om dina brandvarnare så de tar hand om dig.

 

Placera brandvarnaren rätt:

 • Minst en brandvarnare i varje våning i bostaden. Har du bara en ska den placeras mellan sovrum
  och den övriga delen av bostaden, i övre våningar ovanför trapporna. Det måste dock finnas minst
  en brandvarnare per varje 60 kvadratmeter bostadsyta.
 • Ha en brandvarnare i varje sovrum och i hallen samt vid utrymningsvägar.
 • Brandvarnare ska placeras i taket, minst en halv meter från väggen.
 • Brandvarnaren skall inte placeras i kök eller badrum, inte heller intill ventiler.
 • Köp brandvarnare som är CE-märkta.

 

Sköt om brandvarnaren

 • Rengör den från utsidan med dammsugare en gång om året.
 • Byt batteri en gång om året. Det finns även brandvarnare med batteri som räcker längre.
 • Kontrollera minst en gång i kvartalet att brandvarnaren fungerar
 • Kontrollera att brandvarnaren fungerar när du varit hemifrån en längre tid.
 • Byt ut brandvarnaren efter 8-10 år. De har begränsad livslängd.
 • Testa brandvarnaren genom att trycka in testknappen eller genom att hålla ett nysläckt stearinljus
  under den.
Även om du har brandvarnare behöver du vara förberedd på att det kan börja brinna.
Ha en brandfilt eller brandsläckare till hands. Lär dig i förväg hur du ska använda brandsläckaren.

 

~ Mer om brandrisker och brandvarnare på: Brandskyddsföreningens webbplats

 


Ansvarig för sidans innehåll: utbildning@civil.se