Belysning

Belysning

Glödlamporna försvinner – byt ut dem efterhand

LED-lampor

LED-lamporna är energieffektiva. Cirka 50 % av energin blir ljus, medan endast cirka 5 % av energin i en glödlampa blir ljus. Resten blir värme.

LED-lampan har en livslängd på i medeltal 30.000 timmar, upp till 8-10 år i ett vanligt hushåll. En glödlampas livslängd är cirka 2.000 timmar och ett lysrörs cirka 8.000 timmar.

LED-lampan tänds direkt och inte som lågenergilampan vars ljusstyrka ökar långsamt när man tänder den.

LED-lampan är miljövänligare än glödlampan och lågenergilampan då den inte innehåller bly eller kvicksilver.

LED-tekniken har använts för signal- och markeringsljus i elektriska apparater. Och även i apparater där man vill ha starkt ljus på en liten yta, exempelvis ficklampor, cykellysen och läsljus i bilar och flygplan. Nu har man löst problemet med att kunna fördela ljuset så att det motsvarar ljuset i en vanlig glödlampa.

LED-lampor passar i samma sockel som glödlampor.

LED är en förkorning av Light Emitting Diods, lysdioder.

Glödlamporna försvinner

De traditionella glödlamporna fasas ut i flera steg. Utfasningen sker genom importförbud, så du kan fortsätta använda de lampor som finns i lager tills de tar slut. Bra alternativ till glödlampor är LED- och halogenlampor. EU rekommenderar lågenergilampor, men problemet med dem är att de innehåller kvicksilver. Därför måste de lämnas till en miljöstation eller återvinningscentral när de är förbrukade. Läs med om faran med kvicksilver i vår miljö.

Tidtabell för utfasning av glödlampor

September 2009: Förbud mot alla matta glödlampor + klara 100 watts glödlampor
September 2010: Förbud mot klara 75 watts glödlampor
September 2011: Förbud mot klara 60 watts glödlampor
September 2012: Förbud mot klara 40 och klara 25 watts glödlampor
September 2013: Skärpta krav på lågenergilampor och LED-lampor
September 2016: Skärpta krav på halogenlampor.

 

Släck lampor när de inte behövs!

Bilden ovan: LED-lampor från Osram