Båtsäkerhet

Säker i liten, öppen båt

  • Använd alltid flytväst.
  • Sitt alltid ner i båten. Placera dig så att båten är i balans. Det är särskilt viktigt i mindre båtar.
  • Var inte fler personer i båten än vad den är avsedd för.
  • Byt bara plats i båten om det är absolut nödvändigt. Byt då en i taget.
  • Stanna vid båten om du faller i vattnet.
  • Om du tar dig fram till en nödställd, ha alltid något mellan dig och den nödställde, ”den förlängda armen”.
  • När du räddar en nödställd, ta upp personen i aktern på båten.
  • Ropa på hjälp bara om du är i nöd.
  • Vifta långsamt med båda armarna över huvudet och åt sidorna om du behöver hjälp.

Om drunkningsolyckor på Svenska Livräddningssällskapets webbplats.