Bada säkert

Bada säkert

 1. Bada alltid tillsammans med någon.
 2. Simma längs med stranden.
 3. Hoppa eller dyk inte i på okänt vatten!
 4. Knuffa aldrig i eller håll fast någon under vattnet.
 5. Simma inte under bryggor och hoppställningar.
 6. Spring inte på bassängkant eller bryggor – du kan halka.
 7. Ropa bara på hjälp om du är i nöd.
 8. Använd inte uppblåsbara leksaker i öppet vatten.
 9. Lek inte med livräddningsmateriel.
 10. Ha alltid något mellan dig och den nödställde, ”den förlängda armen”.
 11. Meddela alltid var någonstans du ska bada och när du tänker komma tillbaka.

Hur bra är vattnet vid badplatsen? Smittskyddsinstitutets webbsida ger svar.


Ansvarig för sidans innehåll: utbildning@civil.se