Åska

Åska

Förebygg personskador

Man behöver inte vara rädd för åska. Men försiktig kan man vara då åskan är nära. Om åskmullret hörs mindre än 10 sekunder efter att man sett blixten är åskmolnet mindre än tre kilometer bort, och då börjar det vara dags att gå inomhus. De flesta som träffats av blixten har varit närmare än 3 kilometer från åskmolnets centrum.

Inomhus är det ingen fara. Har huset åskledare är du så gott som säker. Blixtströmmen kan däremot ledas in i huset via el-, tele- och vattenledningar. Kom ihåg att inte hålla i något föremål som är kopplat till el- eller telefonuttag och låt bli att använda vatten medan åskvädret pågår. I moderna hus med vattenledning av plast är risken mindre att blixten kommer in den vägen.

Utomhus slår blixten ofta ner i höga föremål: träd, flaggstänger, master. På öppna plaster finns risken att du själv är det högsta föremålet. Gå därför helst in i ett hus eller en bil. Bilens metallkaross leder blixten ner i jorden. Men kom i håg att inte röra vid bilens metalldelar. En cabriolet med textiltak skyddar inte mot blixten.

Om du måste vara ute, ställ dig aldrig under ett träd eller i närheten av ett höga föremål som skorstenar, torn, master och liknande. Slår blixten ner kan du skadas både av elströmmen och av flisor från trädet.

Vistas inte:

 • på berg, kullar, större öppna platser och skogsbryn
 • byggnadsställningar och tak.

Undvik:

 • elektriska ledningar och metallstängsel
 • att använda elektriska handverktyg
 • att flyga med drakar.

Upphör med:

 • bad, vindsurfing och fiske vid stränder och bryggor
 • fotboll, golfspel och annan idrott på öppna fält.

Risken att träffas av blixten är mycket liten – i Sverige omkommer i genomsnitt mindre än en person varje år som följd av blixtnedslag. Även den som träffas av blixten har goda chanser att överleva. En undersökning av NASA visade att cirka 80% av de som träffas av blixten överlever.

Förebygg skador på hus och hem

Åskan kan ge skador på hus och hem. Men med enkla medel kan man förebygga skador till följd av åska. Antalet åskoväder och kraften i dem varierar från åt till år och det är svårt att förutse hur det blir. Antalet anmälda skador på fastigheter till följd av åska har stigit märkbart de senaste åren.

Åskväder kan orsaka skador på:

 • Telefon; bärbar och fast
 • Övrig elektronik som dator, modem, tv och digitalbox
 • Kyl och frys
 • Elkablar
 • Huset, om det börjar brinna

Åskan kan också orsaka skador som upptäcks långt senare, när man till exempel på hösten börjar värma upp huset och slår på elen. Då kan det visa sig att till exempel isoleringen på kablarna är skadad, vilket kan orsaka bränder och allvarliga skador.

Det är enkelt att förebygga många av de skador som åskan orsakar. Det som orsakar de flesta skadorna är så kallande inledningsskador. Kraften från blixten leds in i byggnaden genom det befintliga ledningsnätet.

För att värna sig mot detta kan man installera ett fast monterat åskskydd.

Förebygg skada så här:

 • Installera åskskydd mot så kallade inledningsskador
 • Installera överspänningsskydd som skyddar elnätet när det startas efter ett avbrott
 • Ha en fungerande jordfelsbrytare
 • Ha fungerande brandsläckare

Läs mer om åska på Uppsala universitets webbplats

Ansvarig för sidans innehåll: utbildning@civil.se