Läs om ”Överlevnadsdagen”

under rubriken ”Genomförda aktiviteter”!