Kom till ”Överlevnadsdagen” idag, söndag 13 september 2015!

Vaxholms Civilförsvarsförening deltar som föreläsare och utställare på ”Överlevnadsdagen”

 

Nedanstående information har hämtats från Vaxholms fästnings museums hemsida: http://www.vaxholmsfastning.se/program/

Lär dig mer om överlevnad i kris, miljökatastrofer och krig, även överlevnad i skog och mark samt sjövett ingår. Aktiviteten innehåller föredrag och en ”minimässa”. Under dagen har du också möjlighet att följa med på en guidad visning i museet och att deltaga i barnaktiviteten ”Spökjakten”. Allt ingår i entréavgiften som är 60 kr för vuxna, barn fri entré. Tid:12.00–17.00.
Några deltagande grupper är:

Amfibieregementet
Brandförsvaret
Krisinformation.se
Kustjägarveteranerna
Missing People Sweden
Röda korset
Sjöpolisen
Sjöräddningssällskapet
Täby sändaramatörer
Vaxholms Civilförsvarsförening/Frivillig Resursgrupp
Överlevnadsbutiken m.fl.

Program

12.00  Kronuddens taxibåt avgår från kajplats 9 i Vaxholm. Som besökare kan du välja mellan att gå till museet där ”Minimässa” och barnaktiviteten ”Spökjakten” pågår 12.00–17.00, eller att först besöka Strömmas konferensavdelning och lyssna på föredrag, allt ingår i samma entrébiljett.

12.25 Museichef Erik Himmelstrand välkomnar i Strömmas konferenssal.

12.35 ”Krishantering-psykosocialt stöd vid katastrofer”
           Föredragshållare: Röda Korset.

12.55 ”Vad man bör ha för utrustning hemma vid en krissituation”
           Föredragshållare: Civilförsvaret i Vaxholm/ Frivilliga resursgruppen.

13.15 ”Överlevnadstips i skog och mark”
           Föredragshållare: Överlevnadsinstruktör Ola Kjellnäs från Amfibieregementet.

13.35  ”Hur man hittar en försvunnen person”
            Föredragshållare: Missing People Sweden

13.55  ”Hur man söker information vid kris och katastrofer”
             Föredragshållare: Krisinformation.se

14.15 Minimässa på museet med Brandkåren, Kustjägarveteranerna, Sjöpolisen, Täby Sändaramatörer, Överlevnadsbutiken och alla organisationer som hållit föredrag d.v.s. Civilförsvaret, Krisinformation.se, Missing People Sweden, Röda Korset m.fl. Under minimässan visar bl.a. Täby sändaramatörer COM-radio, Sjöräddningssällskapet delger vad man kan göra när man hamnar i sjönöd, Kustjägarveteranerna visar”Kustjägarrummet”, Brandkåren ger råd hur man skall agera vid en brand m.m.

15.15–15.45 Erik Himmelstrand & Roger Edlund gör en guidad visning av museet.

16.50  Minimässan slut.

17.10  Sista båten avgår från Kastellet.

Övrig information

Kronuddens taxibåt trafikerar Kastellet-Vaxholm var 20 minut under museets öppettid.
Under dagen anordnar vi ett enklare café på museet med smörgåsar, bullar, kaffe te och saft. Kastellets hamn kommer att vara delvis avlyst för båtar från Sjöräddningsällskapet, Röda Korset, Sjöpolisen, Täby sändaramatörer och Brandförsvaret, vi rekommenderar därför inte besökare att komma med egen båt denna dag.