Civilförsvarsförbundet Vaxholm

Välkommen till oss i Vaxholms Civilförsvarsförening!

Vaxholms Civilförsvarsförening har kommunens uppdrag att rekrytera, utbilda och öva kommunens Frivilliga Resursgrupp (FRG). FRG kallas in då kommunens ordinarie resurser behöver förstärkas. Uppdragen kan bestå av evakueringar, information, administration eller medmänskligt stöd och krishantering till drabbade.

Kontakt:

Vaxholms civilförsvarsförening/FRG
Vaxholms stad
185 83 Vaxholm

Instagram: @frgvaxholm

Standard CMYK