Civilförsvarsförbundet Upplands-Bro

Välkommen till 

Upplands-Bro Civilförsvarsförening

Vår verksamhet

Upplands-Bro Civilförsvarsförening är en frivillig civil, partipolitiskt obunden organisation, som verkar för att minska samhällets sårbarhet. Föreningen är ansluten till Civilförsvarsförbundet, se civil.se

Föreningens viktigaste verksamheter är:

  • information för en bättre civil beredskap
  • hjärtsäkra Upplands-Bro kommun
  • utbilda i vuxen-HLR, barn-HLR, HLR för insatspersonal (D-HLR), Första Hjälpen och Stoppa Blödningen (Stop The Bleed).
  • rekrytering, utbildning och övning av hemskyddets frivilliga delar
  • frivillig civil beredskapsutbildning av allmänheten
  • medverkan i annan verksamhet inom den civila beredskapen
  • föreningen har en frivillig resursgrupp, FRG som ingår som stödpersoner i kommunens organisation

Föreningen välkomnar nya medlemmar. Medlemsavgiften för år 2024 är 175:- och för familjemedlemskap 225:-. Medlemsavgiften inbetalas direkt via Civilförsvarsförbundets hemsida.

Som medlem får du olika utbildningar utan kostnad i tex. Hemberedskap, Första Hjälpen, HLR+AED (hjärtstartare), du kan även bli medlem i Kommunens FRG grupp efter genomförd grundutbildning.

20150912fest-i-byn10                              20150912fest-i-byn17

Frivilliga Resursgruppens uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov. Frivilliga Resursgruppen kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt hänt för att till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. Även medmänskligt stöd till drabbade är en viktig arbetsuppgift för FRG. Genom kommunen kan FRG vid behov även användas som en förstärkningsresurs för landsting och centrala myndigheter. FRG från flera kommuner kan också samverka vid händelser som korsar kommungränser. En FRG består av personer från olika frivilligorganisationer. De har rekryterats för att de har erfarenhet, utbildning och personliga förutsättningar för att klara de arbetsuppgifter som gruppen kan ställas inför.

Intresserad? Börja med att göra en intresseanmälan för FRG.

Välkomna till föreningen

Peter Asmund, ordförande

Kontakta orförande om du vill bli medlem eller vill veta mer om vad som händer i vår förening.

  • Peter Asmund, ordförande         peter@civilubro.se

.