Civilförsvarsförbundet Täby Österåker

Två kommuner – en förening

Täby Österåkers Civilförsvarsförening har ett uppdrag att utgöra en resurs i samhällsbyggandet och en resurs i civilsamhället när katastrofer och olyckan är framme.