Föreläsning om nödvärn

…en sommarkväll 2006 såg Per-Anders Pettersson ”en kvinna bli överfallen av en man.  Han tog sin domkraft och slog till gärningsmannen. En gång. Två gånger.  Det förändrade hans liv för alltid.  – Hade jag vetat vad det skulle kosta mig hade jag nog inte gripit in, säger han”.

Per-Anders Pettersson dömdes för misshandel. Varför blev han dömd? Vad vet vi om nödvärnsrätten? Hur är den konstruerad? Dessa och andra frågor kring nödvärnet kommer at diskuteras på föreläsningen om Nödvärnsrätt.

Anmälan skickas till stockholms@civil2.se

S:t Paulsgatan  39 C Stockholm (Södermalm)

Hartwickska rummet den 12 oktober 2016 18:30 – 21:00