Lyckad temadag med Stockholms Civilförsvarsförening

Hur påverkar hotet vår vardag? Vad gör vi i en verklig katastrofsituation? Vem ska vi vara vaksamma på?

Så löd frågeställningarna inför temadagen om ”terrorism och katastrofsituationer” som genomfördes av Stockholms Civilförsvarsförening i slutet av maj då ett tjugotal medlemmar samlades för att lyssna på föreläsningar och delta i scenarioövning.

Styrelsen vill särskilt tacka:

  • våra engagerade medlemmar och gäster som delade med sig av sina erfarenheter och perspektiv från olika håll i samhället
  • föreläsaren Linus Gustafsson från Försvarshögskolan som gav oss en teoretisk grund om vad terrorism egentligen är, och hur vi kan förebygga och förbereda oss
  • föreläsaren, brandmästaren och leg. läkare Curt L Malmsten – med ett gediget cv från såväl författarskap som arbete i fält –  som gav oss en djupare inblick i ämnet katastrofmedicin
  • scenarioövningsledaren Sverre Sverredal från Svenska Institutet för Kriskommunikation som ledde workshopen kring  fingerade händelser i det offentliga rummet 

Funderingar vi tar med oss från temadagen är kopplade till hur vi som individer förväntas och kan agera i en krissituation. En del svar finns på Civilförsvarsförbundets och Myndigheten för samhällsskydds webbplatser (www.krisinfo.se representerat för dagen). Andra frågor som rör lokala skyddsrum, livsmedelförsörjning samt individernas egna ansvar för att inhämta information och förbereda sig för längre elavbrott eller problem med vatten och kommunikationer hade inte lika självklara svar. Vi kunde konstatera att delar av Civilförsvarsförbundets 72-timmarskoncept med fördel skulle kunna kommuniceras vidare av många, i flera kanaler och sammanhang.

Håll utkik efter fler temadagar och kurser på gång under året. Vi återkommer med datum inom kort…

Vänliga hälsningar

Vladimir Iserell/Maria Langen å styrelsens vägnar