Välkommen till årets första temadag.

Välkommen till årets första temadag. Medlemmar i  Stockholms Distrikt är välkomna.

Stockholms Civilförsvarsförening bjuder in till årets första seminariedag på temat terrorism. Hur påverkar hotet vår vardag? Vad gör vi i en verklig katastrofsituation? Vem ska vi vara vaksamma på?

Lördagen den 28 maj 2016, kl. 9.00-16.00, i Andreassalen på Högbergsgatan 31, i Stockholm. I en mix av presentationer, scenarioövning och dialog får du möjlighet att möta och diskutera med såväl föreläsare som styrelserepresentanter och andra medlemmar.

 

På programmet står:

  •   09.00-09.30 Samling och fika
  •   09.30-09.45 Ordföranden Vladimir Iserell hälsar välkommen och introducerar dagen
  •   09.45-10.00 Presentationspass ”laget runt”
  •   10.00-10.45 Teoretisk grund; Vad är terrorism? Hur kan man förebygga/förbereda sig?Förläsare Linus Gustafsson från Försvarshögskolan.
  • 11.00-12.00 Föreläsning om katastrofmedicin med Curt L Malmsten
  • 12.00-13.00 Lunch
  • 13.00-15.00 Scenarioövning* med fingerade händelser i det offentliga rummet – Sverre Sverredal, Svenska Institutet för Kriskommunikation.
  • 15.00-16.00 Reflektion och utbyte av erfarenheter och funderingar. Ordförande sammanfattar dagen och berättar om kommande aktiviteter i föreningen.

Scenarioövning. Utifrån fingerade scenarion ställs vi inför ett antal frågor. Hur bör man agera som individ vid ett befarat terroristdåd? Hur kan arrangörer/samhälle agera för att rädda liv och egendom? Vad bör kommuniceras? Vi delar upp deltagarna i grupper som får ett delscenario presenterat och under viss tidspress tar fram tänkbara åtgärder. Uppsummering av dagen och dokumentation av olösta frågeställningar och förslag som kanaliseras till lämplig instans av Maria Langen för senare återkoppling till deltagarna.

Stockholms Civilförsvarsförening bjuder på morgonfika och lunchsmörgås. Vill du ha en mer stadig lunch finns flera restauranger inom gångavstånd.
Bekräfta senast 23 maj att du kommer till stockholms@civil2.se. Max 30 deltagare.

Välkomna!

Styrelsen i Stockholms Civilförsvarsförening

Maria Langen, sekreterare och samordnare av temadagen: maria.langen@svelan.se, 070-536 31 05 Vladimir Iserell, styrelseordförande: vladimir.iserell@gmail.com, 070-267 70 64