En intressant föreläsning

Årets stämma bjöd förutom viktiga diskussioner även på en fantastiskt intressant föreläsning om M/V Kertu:s grundstötning den 29/10. Föreläsare: Björn Meijer / Kustbevakningsöverinspektör, C Led C. Region Nordost.