Civilförsvarsförbundet Norrtälje

Välkommen till oss i Norrtälje Civilförsvarsförening!

Civilförsvarsförbundet är en medlemsdriven organisation som arbetar med frågor som rör trygghet, säkerhet, skydd och överlevnad. Vi finns för att utbilda, informera, hjälpa till och utbyta erfarenheter med varandra och allmänheten.

Har du beredskap i hemmet för att klara dig en vecka i händelse av kris såsom strömavbrott, översvämning eller snökaos? Kan du HLR? Gå vår krisberedskapskurs, ”Hemberedskap”.

Ta hand om dig, ring, eller använd sociala medier för att behålla kontakt med varandra. Glöm inte att ett telefonsamtal till någon anhörig/vän/bekant/granne kan betyda så mycket!

Välkomna att ta del av vad du kan behöva på Krisberedskapsveckan.

Vi hänvisar till länkar från Dinsäkerhet.se

Vill du se en film om Totalförsvarsdagen från 2019?  Gå in på Youtube sök efter ”Totalförsvarsdagen 2019 Norrtälje”.

Besök våra Hitta Vilse-stigar

  • Färsna Gård
    Gå Roslagsleden norrut från  4Hgården, i Färsna. Då har man ganska snart Vilsestigen på vänster sida. Den avslutas vid ett vindskydd.
  • Kilen/Finsta
    Vid motionsspåret. Se även föreningen för Finsta forntid och framtid.
  • Nya Hitta Vilse-stigen i Hallstavik
    Kontakta johanna.eriksson@skarstafriskola.net

Bli medlem

Vill du bli medlem? Klicka på ”Bli medlem” längst ner på sidan.

Om du redan är medlem betalar du medlemsavgiften enligt utskickad faktura eller enligt nedan.

Medlemsavgifter 2024

Enskilt medlemsskap 195 kr/år  
Familjemedlemsskap 260 kr/år

Kontakta oss

Kontakta oss, Civilförsvarsföreningen i Norrtälje, norrtalje@civil2.se