Civilförsvarsförbundet Järfälla

 

Välkommen till Järfälla Civilförsvarsförening

Vi är en frivilligorganisation som ingår i Civilförsvarsförbundet Stockholm.

Vi arbetar med säkerhetsfrågor och erbjuder kostnadsfria kurser och föreläsningar med kunskap om hur du klarar dig i ett sårbart samhälle.

Vi arbetar kontinuerligt med utvecklingen av frivilliga resursgrupper i Järfälla kommun, där du som Järfällabo kan bli en resurs för frivillig insats och förstärkning av ordinarie personal vid en större påfrestning i kommunen.

Dessutom arbetar vi aktivt med att sprida hjärtstartare, dvs halvautomatiska defibrillatorer, i och utanför Järfälla kommun.

Läs gärna mer om oss på vår fristående hemsida!