Civilförsvarsförening Danderyd

Danderyds Civilförsvarsförening är en frivillig civil, partipolitiskt obunden organisation, som verkar för att minska samhällets sårbarhet och informera om hur man kan förbättra sin hemberedskap. Föreningen är ansluten till Sveriges Civilförsvarsförbund.

Vår verksamhet

Föreningens viktigaste verksamheter är:

  • information för en bättre civil beredskap
  • rekrytering, utbildning och övning av hemskyddets frivilliga delar
  • frivillig civil beredskapsutbildning samt av allmänheten
  • medverkan i annan verksamhet inom den civila beredskapen
  • rekrytering, utbildning och certifiering av medlemmar till den Frivilliga Resursgruppen
  • föreningens Frivillig Resursgrupp  avropas av kommunen i händelse av kris eller dylikt behov
  • föreningens medlemmar deltar också om MSB avropar och behöver hjälp med olika insatser

Föreningen välkomnar nya medlemmar. Medlemsavgiften för år 2022 är 190:- för enskild medlem och för familjemedlemskap tillkommer 25:-.

Kontakta oss i föreningen på danderyd@civil2.se

Förutom lokala aktiviteter är det därutöver möjligt att deltaga i alla övergripande program som anordnas av Civilförsvarsförbundet. Förbundet kan nås på info@civil.se.

Välkomna till föreningen

Fredrik Näslund, ordförande

Årsmöte 2022

Danderyds civilförsvarsförening kallar sina medlemmar till årsmöte 2022. Vi inleder med ett högaktuellt föredrag om Ryssland, då även icke medlemmar är välkomna i mån av plats. Tid och plats: Den 24 mars kl. 18.00, Café Träffpunkten, Eneby torg, Enebyberg. Anmäl er till danderyd@civil2.se

Årsmöte 2022 – med insiktsfull årsmötestalare om Ryssland

Kontakta oss

Ordförande

Fredrik Näslund

Adress: Box 2005, 182 02 Danderyd

Vice ordförande samt Webbansvarig

Leo Smidhammar

Adress: Box 2005, 182 02 Danderyd

Årsmöte 2021 hölls i pandemibegränsad omfattning, den 18 maj 2021 digitalt på Zoom

Verksamheten har under verksamhetsåret fortsatt varit annorlunda pga. pandemin.

Ledamöterna i styrelsen har samarbetat i projektform under verksamhetsåret. De olika huvudrollerna har varit:

Namn, huvudroll

Fredrik Näslund Ordförande
Leo Smidhammar Vice Ordförande
Christina Strenger-Böös Sekreterare
Ingvar Alba Kassör, tf FRG-ansvarig
Anneli Nordenadler-Hirsch FRG-ansvarig
Elisabeth Kihl Kommunkommunikation
Martin Jonasson Marknadsföring och Information
Gittan Rotkopf Projekt och Events
Lars Blom Projekt

Våra aktiviteter under året inom Danderyds Civilförsvarsförening har trots pandemin varit några.

Danderyds demokratijubileum – Föreläsning om påverkansoperationer

I samband med Danderyds kommuns demokratijubilum under året genomförde Kristna Sandklef en spännande föreläsning den 9 september på Café Träffpunkten i Enebyberg.

Möte med nya förbundsordföranden, Ammi Dahlman

Den 7 december bjöds medlemmar på Boeuf Bourguignonne i samband med att vår nya förbundsordförande berättade om sina visioner och totalförsvar.

Krisberedskap

Föreningen, tillsammans med distriktet har i några digitala forum gjort presentationer ”Om Krisen eller Kriget Kommer”, som MSB distribuerade i början av sommaren 2018. Broschyren är högaktuell för tillfället.

Agenda: ”Om Krisen eller Kriget Kommer”

• Civilförsvarsföreningen i Danderyd – Presentation

• Bakgrund – det Totala Försvaret

• Vi stärker vårt försvar igen

• Vad gör vi, Danderyds Civilförsvarsförening?

• Vad kan du göra?

• Bra och ha krislåda – vi visar bra att ha

• Frågor och svar

Medlemmar har deltagit i digitala föreläsningar om cybersäkherhet anordnade av distriktet.
Danderyds Civilförsvarsförening och speciellt våra FRG:are har haft ett nära samarbete med övriga norrortsföreningar, (Danderyd, Järfälla, Solna-Sundbyberg, Täby-Österåker, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna och Vaxholm).

Danderyds FRG tillsammans med Upplands-Bro och Upplands Väsby har tagit över ledarskapet för FRG Norr.

Flytt till ny lokal

Vi kommer äntligen flytta under våren 2022, till en mer permanent lokal, en beredskapslokal.

Olika civilförsvarsstämmor under verksamhetsåret

Vartannat år håller Civilförsvarsförbundet distriktsstämma för Stockholms läns civilförsvarsföreningar samt förbundsstämma för hela Sverige. Distriktsstämman hölls den 19 augusti 2021 och förbundsstämman den 27-28 november i Sollentuna.
Några noteringar från förbundsstämman:
Stockholm lämnade ett signifikant fotavtryck i positiv och demokratisk anda efter stämman. Ombud från Danderyd på stämman var Fredrik Näslund, Leo Smidhammar och Martin Jonasson.
Alla stockholmsombuden väl förberedda och bidrog på sina respektive förtjänstfulla sätt.
Leo Smidhammar från oss gjorde signifikanta talarstolsinsatser under debatterna. Bland annat, mycket viktigt, att föreningar även fortsättningsvis bestämmer sina egna medlemsavgifter enligt sina unika förutsättningar.

Förbundet bytte även förbundsordförande till Ammi Dahlman.

Vi motionerade för att förbundet utvecklar sina positioner och tar ledarskap för det nya totalförsvaret. Vi känner att stämman var lyhörd för vårt debatterande. Frågorna vi väckte är signifikanta för förbundets framtid och förbundsstyrelsen vet nu vad som behövs.
Samtliga Stockholmsombuden deltog och debatterade i olika påverkanstorg och bidrog till våra förhandlingsframgångar under stämman.

Det nya medlemssystemet håller på att ”mogna” och en ny hemsida för Civilförsvarsförbundet är på gång inom kort. Den nya civilbutiken har öppnat.

Vi ser fram emot arbetet med den nya förbundsstyrelsens lyhördhet för föreningars och distrikts behov och att vi får se ett nytt kapitel i Civilförsvarsförbundets historia.

Litet mer om FRG-verksamheten kort

Krisberedskapsveckan 2021

Under Krisberedskapsveckan (v39 2021) deltog våra eminenta FRG:are med vårt tält och informationsmaterial utanför Stora Coop Enebyängen den 28 och 29 september samt utanför Mörby centrum den 30 september och 1 oktober. På grund av Folkhälsomyndighetens pandemiregler fick vi ej stå inuti affären. Jämfört med tidigare år hade vi färre besökare vid Enebyängen. Vid utvärderingen den 7 oktober beslöt vi att vid beredskapsveckan nästa år ska vi prioritera Mörby centrum. Vi hade även digitala aktiviteter under veckan.

HLR och stoppa blödning

Den 22 november fick vi lära oss hur vi ska stoppa livshotande blödningar samt repetition av HLR. Instruktören delgav oss även sina praktiska erfarenheter från ambulansverksamheten.

FRG Norr

Våra FRG:are har haft ett nära samarbete med övriga norrortsföreningar, (Danderyd, Järfälla, Solna-Sundbyberg, Täby-Österåker, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna och Vaxholm).
Danderyds FRG tillsammans med Upplands-Bro och Upplands Väsby har tagit över ledarskapet för FRG Norr, enär Sigtuna inte mäktade med sitt åtagande.
FRG Norr genomförde under hösten en grundutbildning med deltagare från Danderyd.