Civilförsvarsförbundet Bromma

Välkommen till  oss i Bromma civilförsvarsförening

  • Hur förberedd är du?
  • Hur har du förberett dig hemma om något händer?
  • Vad vet du om kommunens beredskap?
  • Har du erfarenhet av någon kris som inneburit problem med till exempel mat, vatten värme eller något annat?
  • Känner du till civilförsvarsföreningens verksamhet?

Våra kortfilmer ger en snabb introduktion till vårt verksamhetsområde – se dem här.

Vi består av Bromma, Spånga, Hässelby/Välingby samt Kista Civilförsvarsföreningar