Civilförsvarsförbundet Botkyrka - Salem

Välkommen till oss i Botkyrka-Salem civilförsvarsförening

Botkyrka-Salem civilförsvarsförening är en lokalförening i Stockholms Läns Civilförsvarsdistrikt som ingår i Sveriges Civilförsvarsförbund.

Vår förening följer värdegrunden som antogs  på förbundsstämman 2011 där bl.a – Respekt och Omtanke ingårFöreningens syfte är att utbilda i det som berör såväl den enskildes som närståendes säkerhet.

Eller förbereda för oväntade händelser tex. att ta hand om person/-er som råkat ut för evt. olycka, dvs.”första hjälpen ” Observera att de flesta olyckor, med i sämsta fall dödlig utgång, är sk. fallolyckor i eller nära hemmet 

Eller agera rätt vid brand i den egna bostaden. Dessutom kan oväntade/plötsliga avbrott i el-leveranser  inom något -ra dygn skapa ökande mer allvarliga problem för den enskilde då såväl dricksvatten som värme försörjning upphör.

Butikernas livsmedelslager kommer då även att  på kort tid  förbrukas. Inrikesministeriet har ju  tidigare  uttalat att ,fritt citerat , varje vuxen frisk medborgare  är skyldig att klara sig själv med evt. familj under minst 3 dygn. 

Detta är den sk.” 72-timmars regeln” vilken Civilförbundet och Myndigheten för Samhällskydd o Beredskap ( MSB ) åskådliggjort med skriften 72 Timmar

Eftersom förändringens vindar råder i samhället så har  detta krav / denna skyldighet  blivit  7 x 24 = 168 timmar ! Vilket isig  bara  betyder minst en dubbling av respektive valda mängder-åtgärder osv.

Vår förening ger bl.a den grundläggande kursen om de 72 timmarna dessutom  1-6 tim kurser i första hjälpen  (Obs! även då man själv ensam utsätts för olycka ) — hantering av hjärtstartare — elsäkerhet i bostaden— mfl

På kommunens aktivitetsgård Lida håller föreningen bl.a de populära ”Hitta Vilse” för barnen. Senast för 83 barn 4 – 10 år ledsagade av c:a 160 vuxna.

Studiebesök och utflykter gör föreningen på såväl statliga som regionala myndigheter avseende samhällets säkerhet såsom vattenförsörjning,renhållning …Utflykter kombineras med utbildning/föredrag  etc.

kurser eller föredrag är gratis för medlemmarna men vid utflykter tar föreningen ut en anmälningsavgift.

Än en gång varmt välkommen/-na till vår förening och önskas medlemskap så anmäler man detta direkt till Civilförvarsförbundet  med namn o vilken förening man önskar tillhöra.

samt betalar även direkt till förbundet !