Välkommen till digital informationsträff om hemberedskap

Stockholmsdistriktet välkomnar medlemmar och dess vänner till informationsträffar om hemberedskap. Informationsträffarna lämpar sig för såväl existerande som nya medlemmar. Tre tillfällen är för närvarande planerade under april 2022

  • Torsdagen den 7 april kl 19.00
  • Tisdagen den 12 april kl 19.00
  • Lördagen den 23 april kl 11.00

Träffarna beräknas att pågå under cirka en till en och en halv timme.

Anmälan är obligatorisk, Maila till distriktstockholm@civil2.se

Efter att du har anmält dig kommer en Zoom-länk till din e-post kvällen innan träffen.

Hemberedskap är att vara förberedd för olika typer av samhällskris
Under informationen kommer vi att gà igenom de fem grundbehoven – värme,
vatten, mat, sömn och information i krissituationer, samt informera om hur man kan anmäla sig till fördjupade utbildningar i Sveriges Civilförsvarsförbunds regi.

Varmt välkommen!