Distriktsstämma Stockholms läns Civilförsvarsförbund

Distriktsstämman hålls den 19 augusti klockan 18:30.

Om du vill delta, via Zoom, kontakta Helena Schytt på h.schytt@gmail.com