Preppingforum: Vad gör vi om krisen kommer?

ABF Stockholm och Civilförsvarsförbundet Stockholm arrangerar en temadag om hemberedskap och prepping.

Föredrag, workshops och paneler kommer att behandla olika hot och hur vi tillsammans kan förbereda oss inför katastrofer och långvariga hot.

De 12 parallella programpunkterna under dagen syftar till att skapa kollektiv trygghet och ökad kunskap. Läs mer här:  Preppingforum

Tid: 21 september, klockan 11-16

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm