Påminnelse Ordf/styrelsekonferens 4 dec

INBJUDAN
Styrelsen i Stockholms Läns Civilförsvarsförbund välkomnar samtliga föreningar i länet till

ordförande / styrelsekonferens

När: Tisdag den 4 december 2018 kl 18.00 – c:a 20.00

Var: Solna Stadshus, vi möter i entrén

AGENDA :

  1. Genomgång av minnesanteckningarna från förra konferensen den 11 oktober.

a) Instruktörslista.

b) Antal medlemmar i förbundet.

c) Rekryteringstips.

d) Inaktiva föreningar.

e) Totalförsvarskurserna

f) Hemsideutbildningen steg 2.

 

  1. Skyddsrumscontainer, planerad aktivitet i april 2019.

 

  1. Information från förbundet.

 

  1. Hur samordnar vi medlemsaktiviteterna i föreningarna?
  2. Övriga frågor.

 

 

Max 2 deltagare från varje förening.

Anmälan till Lars Samuelsson distriktstockholm@civil2.se eller tel 0737 54 63 08

Välkomna.

Lars Samuelsson, ordförande SLCF