Sömn

Sovande person i en säng

En vuxen person behöver minst 6-8 timmars sömn för att fungera bra.

Barn och ungdomar behöver oftast mer, upp till 8-10 timmars sömn.

Även i en krissituation är det väldigt viktigt att försöka få tillräckligt med sömn.

För lite sömn gör att vi fungerar sämre och har svårare att koncentrera oss på
uppgifter som behöver utföras.

Ser du till att grundbehoven blir tillfredsställa så ökar dina förutsättningar till att
kunna sova tillräckligt.

Att känna sig lugn, varm, torr och mätt ökar dina chanser till en bra sömn.