Civilförsvarsförbundet Strängnäsbygden

Välkommen till Strängnäs Civilförsvarsförening!

Vårt verksamhetsområde är skydd, säkerhet, trygghet och överlevnad, med den enskilda människan i centrum.

hamnen

 

Vår verksamhetsidé är att förmedla kunskaper och utveckla färdigheter, så att vi tillsammans kan förebygga och hantera olyckor samt lindra skadorna av kriser och katastrofer, vilka kan drabba vårt moderna samhälle. Bättre förberedd än efterklok !

Föreningens arbetsfält är främst frivilligresurser till kommunens förfogande ! Föreningen, som är en frivillig organisation inom totalförsvaret, har en central roll, när det gäller de Frivilliga Resursgrupperna (FRG) inom vår kommun.

Bra att läsa

Ordförande

Anders Grevby