Risk och sårbarhetsanalys

bildbank-husGör er egen risk och sårbarhetsanalys, RSA

RSA gör det möjligt att minska hushållets olycksrisker och öka förmågan att klara kriser i landet. Samhället gör vad det kan för att bistå oss vid olyckor och kriser. Men vi kan ändå inte förvänta oss att få hjälp i alla lägen. Gör er egen självanalys i hushållet. Ni gör det för er egen skull.

För att kroppen ska fungera måste vi tillgodose våra grundbehov. Under normala förhållanden känner vi oss trygga i våra rutiner och i att det mesta fungerar. Vi har tillgång till information, mat, vatten, värme och sömn. Händer något som berövar oss någon eller några av dessa självklarheter, ger det effekter på psyket och kroppen inom några timmar.

Genom att fylla i nedanstående RSA kan du själv skatta hur förberedd ert hushåll är för att tillgodose era grundbehov och hur förberedd ni är på att förutse och minimera vardagsolyckorna.

Grundbehoven

Hur bra klarar ditt hushåll detta vid ett elavbrott?

En vuxen människa behöver minst 500kcal/dygn, helst kolhydratrik mat.

Tänk på: Vid ett elavbrott kan ni inte handla med kreditkort i butiken och spisen fungerar inte.

Kroppen behöver 2-3 liter vätska per dygn.

Tänk på: Vid ett elavbrott kommer inget vatten ur kranarna.

37º = normal kroppstemperatur, 35º = huttrar, 30º = medvetslös, 22º = död.

Tänk på: Vid ett elavbrott värms inte bostaden upp som vanligt.

Du behöver minst 6 timmars sömn/dygn för att fungera bra.

Tänk på: Om man inte har ätit eller druckit, är kall och osäker på hur länge elavbrottet ska vara kan det vara svårt att sova.

Osäkerhet ger handlingsförlamning. Skaffa info/kunskap.

Tänk på: Internet, tv eller radio kräver el för att fungera. Hur skaffar ni då information?


Vardagsolyckor

Hur är dina förutsättningar för att skapa

De flesta dödsolyckorna inträffar i hemmet och fallolyckor är den klart dominerande dödsolyckan.

Tänk på: Trösklar, mattor, trappor och stolar orsakar många fallolyckor. Andra vanliga olyckor i hemmet är förgiftning, brand och kvävning (sätta i halsen).

En av de vanligaste dödsorsakerna bland barn är drunkning.

Tänk på: Utöver drunkning händer många olyckor i trafiken och vid utomhus aktiviteter (ex. studsmattor, trädgårdsarbete, vatten, snö och is). På fritiden reser vi även mycket och vistas utanför hemmet. Hur hanteras en olycka då?

10.000 personer drabbas av hjärtstopp varje år.

Tänk på: Varje vecka uppsöker 20.000 personer vård efter att ha varit med om en olycka (ex. benbrott, skärsår, klämskador.)

Vanligaste brandorsakerna är torrkokning och rökning.

Tänk på: Att upptäcka branden i tid är avgörande. Insatstiden från räddningstjänst kan vara lång.