Risk och sårbarhetsanalys, RSA

En RSA gör det möjligt att minska hushållets olycksrisker och öka förmågan att klara kriser i landet.

För att kroppen ska fungera måste vi tillgodose våra grundbehov. Men hur tillgodoser du grundbehoven vid kris eller krig? Myndigheter och organisationer kommer göra allt de kan för att bistå oss, men hjälpen kommer först gå till dem som behöver den bäst. Därför är det viktigt att du har en egen beredskap, så att du kan ha en fungerande vardag även vid en krissituation.

Genom att fylla i nedanstående RSA kan du själv skatta hur förberedd ert hushåll är för att tillgodose era grundbehov och hur förberedd ni är på att förutse och minimera vardagsolyckorna.

Risk- och sårbarhetsanalys, RSA

Uppskatta hur förberett ert hushåll är på att tillgodose mat vid en kris
Hur skaffar du och tillagar mat vid en kris, till exempel vid ett längre elavbrott? Hur förvarar du maten om kyl och frys inte fungerar?
Uppskatta hur förberett ert hushåll är på att tillgodose vatten vid en kris
Utan el kommer det inget vatten ur kranarna. Har du förberett dig så du kan ordna vatten på annat sätt?
Uppskatta hur förberett ert hushåll är på att tillgodose värme vid en kris
När det är kallt ute kommer din bostad snabbt att kylas ned. Vet du vad du kan göra för att göra bostaden varmare?
Uppskatta hur förberett ert hushåll är på att tillgodose information vid en kris
Hur får du tillgång till information vid strömavbrott och telestörningar? Du behöver framför allt kunna ta emot information via Sveriges Radio P4.
Uppskatta hur förberett ert hushåll är på att tillgodose sömn vid en kris
Du behöver minst 6 timmars sömn per dygn, även i en krissituation.
Uppskatta dina förutsättningar för att skapa olycksfritt hemma
Trösklar, mattor, trappor och stolar orsakar många fallolyckor. Andra vanliga olyckor i hemmet är förgiftning, brand och kvävning.
Uppskatta dina förutsättningar för att skapa olycksfri fritid
En av de vanligaste dödsorsakerna bland barn är drunkning. Utöver drunkning händer många olyckor i trafiken och vid utomhusaktiviteter.
Uppskatta dina förutsättningar för att hjälpa skadade och sjuka
Varje år drabbas cirka 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige, det innebär fler än 25 personer varje dag.
Uppskatta dina förutsättningar för att hjälpa till vid brand
Vanligaste brandorsakerna är torrkokning och rökning. Att upptäcka branden i tid är avgörande. Insatstiden från räddningstjänst kan vara lång.
Namn
Namn

Förnamn


EfternamnKönsidentitet