Organ

Symbol för organdonation

Organdonation

Behovet av organdonationer är större än tillgången. Därför utmanar Civilförsvarsförbundet Sverige alla frivilliga försvarsorganisationer med målet att fler människor ska ta ställning till organdonation. Ditt ställningstagande kan vara livsavgörande för en medmänniska!

De flesta människorna kan donera sina organ och det finns ingen åldersgräns för organdonation. Vid tillfälle för transplantation görs en medicinsk bedömning av den som är aktuell för donation. För att bli organdonator måste man avlida medan man vårdas med respirator på en intensivvårdsavdelning. Man kan även donera vissa organ när man är vid livet.

Fördelen med att anmäla sig är att du kan vara säker på att ditt beslut når fram till sjukvården oavsett vad som händer dig och andra under livets gång. En vanlig dag anmäler sig cirka 30-60 personer till donationsregistret. Civilförsvarsförbundet hoppas med sin donationskampanj att den siffran ska öka.

Socialstyrelsen har tillsammans med donationsrådet tagit fram en hemsida som innehåller frågor och svar om organdonation. Läs mer här!