Civilförsvarsförbundet Örebro

Välkommen till Örebro civilförsvarsförening

Hur förberedd är du?

* Hur har du förberett dig hemma om något händer?
* Vad vet du om kommunens beredskap?
* Har du varit med om någon kris som inneburit problem med mat, vatten eller värme?
* Känner du till civilförsvarsföreningens verksamhet där du bor?

Kontakta oss

VILL DU VETA MER OM BARNSÄKERHET?

Hitta Vilsehjälper barn som gått vilse.Hur har Du förberett Ditt barn?
Kattis och Roffesäkrare hemmiljö för barn.

Är Ditt hem barnsäkert?

Hembert förbereder barn inför långa elavbrott.

Hur är Du förberedd?