Nordiskt samarbete

Civilförsvarsförbundet undertecknade i mars 2014 ett avtal om samarbete med beredskapsorganisationerna SPEK, Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland r.f.; FORF Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum, Norge samt Beredskapsforbundet, Danmark.

Genom samarbetsavtalet är organisationerna överens om att:

”- lära av varandra när det gäller information och utbildning för att främja de enskilda människornas eget ansvarstagande för säkerheten både till vardags och vid kriser på samhällsnivå
– möjliggöra frivilliga insatser över nationsgränserna när det behövs för att skydda och rädda liv, hälsa, egendom och miljö
– sträva efter att delta i varandras utbildningar och övningar samt andra event
– stötta varandra med idéer och material
– finna möjligheter för att Island, en motsvarande frivilligorganisation från Island, ska kunna ansluta till samarbetet

Beredskabsforbundet i Danmark är en organisation, som omfattar räddningsberedskapens frivilliga personal, personliga medlemmar samt anslutna organisationer, verksamheter och institutioner.

FORF i Norge är en paraplyorganisation för den frivilliga räddningstjänsten i Norge. Organisationen representerar ett brett register inom räddning på sjön, land eller i luften. Organisationerna har kompetens och beredskap för att kunna lösa uppdrag i alla tre nämnda element.

SPEK i Finland har en betydande roll som utvecklare av räddningsbranschen i samarbete med de regionala räddningsförbunden och branschmyndigheterna. Detta effektiva samarbete kompletteras av andra sammanslutningar och frivilligorganisationer i branschen.

Kontaktuppgifter till samarbetsorganisationerna:

SPEK
Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland
Banmästargatan 11, 00520 Helsingfors Finland
Tfn: +358 9 476 112, fax. +358 9 476 11400, e-post: spekinfo@spek.fi
http://www.spek.fi/Pa-Svenska/SPEK
Kontaktperson: Karim Peltonen, Beredskapsdirektör
karim.peltonen@spek.fi
Tfn: + 358 9 4761 1329 eller +358 40 169 0996

Beredskapsforbundet
Hedelykken 10, 2640 Hedehusene, Danmark
Tfn: +45 35 24 00 00, e-post: bf@beredskab.dk
http://www.beredskab.dk
Kontaktperson: Henrik Stage, Konsulent
E-post: hs@beredskab.dk
Tfn.: +45 35 24 00 32, mobil: +45 40 18 11 62

FORF
c/o Hilde Brandshaug, Kirkebakken 22, 6390 Vestnes Norge
Tfn: +47 92251691, e-post: post@forf.no
http://www.forf.no
Kontaktperson: Stian Tveit, styrelseledamot FORF
stian.tveit@roverspeiderne.no