Glad Påsk till alla medlemmar!

 

bild3

1:a april i fjol visste vi inte vad vi hade framför oss. Vi förstod kanske att några av oss skulle bli sjuka i något som liknade influensa. Men när de första dödsfallen var ett faktum började vi förstå allvaret av detta lilla elaka virus. 

 

Styrelsen har beslutat att årsmötet kommer att hållas 27 maj 2021. Då är de flesta vaccinerade. Vi återkommer med information! Vi vaccinerar oss, håller avstånd, tvättar händerna, jobbar hemifrån om det går, undviker att träffa andra än de du bor och lever med.

Årets tema är demokrati
Demokrati är årets tema för Krisberedskapsveckan, 27 september – 3 oktober. Syftet är att öka människors kunskap om och motståndskraft inför olika hot mot vårt land. Alla är lika viktiga i arbetet med att möta olika hot, hot mot vårt öppna samhälle, hot mot mänskliga fri- och rättigheter.

Många nya digitala kurser
Civilförsvarsförbundet satsar stort på att utveckla digitala utbildningar i bl a hemberedskap, säkra seniorer, brandkunskap, säkra barn. Mer info på civil.se. Närmast i tid är hemberedskap den 7 och 8 april. Har du frågor om webbutbildningarna kontakta ordföranden.

 

Styrelsen upprepar vår vädjan, att alla som kan vaccinerar sig mot coronaviruset. Kanske möts vi i ”sprutbåset” på Nolia, några från styrelsen kommer att vara där och stickas.

Styrelsen civilförsvarsförbundet Piteå
genom ordförande
Britta Svensson

Vill du ha kontakt med styrelsen? >