Civilförsvarsförbundet Överkalix

Välkommen till Överkalix civilförsvarsförbund

**********************************************************************
Civilförsvarsförbundets viktigaste uppgifter är att genom utbildning, information och opinionsbildning, förmedla kunskaper till människorna i kommunen för att förebygga och hantera olyckor, kriser och katastrofer både i fred och krig.

Vi lever i ett sårbart samhälle, men hot och risker går ofta att förebygga. Om en olycka eller kris ändå inträffar så kan rätt kunskap vara skillnaden mellan kris eller katastrof.

Välkommen som medlem i

ÖVERKALIX CIVILFÖRSVARSFÖRBUND

**********************************************************************

Vill du veta mer om vår verksamhet, bli medlem eller kanske boka en kurs? Kontakta:

Berith Drugge (ordf), tel 0926-240 06, mob 073-088 53 30

Karl-Erik Nilsson (ks), tel 0926-108 40, mob 070 – 575 08 40

E-post: overkalix@civilforsvarsforening.se

Kassören på inkassouppdrag

 

Föreningens kassör i full fart för att samla in
medlemsavgifterna i väglöst land. Bäste medlemsvärvare i förbundets tävling 2005.

 

Bravo Karl-Erik!