Civilförsvarsförbundet Luleå

Välkommen till Civilförsvarsförbundet Luleå!

Civilförsvarsförbundets viktigaste uppgifter är att genom utbildning, information och opinionsbildning, förmedla kunskaper till människorna i kommunen för att förebygga och hantera olyckor, kriser och katastrofer både i fred och krig.

Vi lever i ett sårbart samhälle, men hot och risker går ofta att förebygga. Om en olycka eller kris ändå inträffar så kan rätt kunskap vara skillnaden mellan kris och katastrof.

LULEÅS CIVILFÖRSVARSFÖRENING

Vill du veta mer kontakta:
Kent Ögren (ordf) 0705287192
E-post: lulea@civil2.se