Civilförsvarsförbundet Kiruna

Välkommen till KIRUNA CIVILFÖRSVARSFÖRENING

Jan Viinikainen, Ordförande tel. 070 – 679 61 47
Kalle Stålnacke, sekreterare
Roger Svanelöv, kassör

Övriga i styrelsen:
Bo Ek, Mats Persson, Torsten Eriksson, Pekka Hiula och Åke Sipuri

Våran e-postadress är: kiruna@civilforsvarsforening.se