Civilförsvarsförbundet Kalix


Välkommen till Kalix civilförsvarsförening
En av Civilförsvarsföreningens viktigaste uppgifter är att genom utbildning, information och opinionsbildning förmedla kunskaper till människor för att förebygga och hantera olyckor, kriser och katastrofer både i fred och i krig.

Det moderna samhället är mycket sårbart, men hot och risker går ofta att förebygga. Om en olycka eller kris ändå inträffar så kan rätt kunskap vara skillnaden mellan just kris eller katastrof.

Bli medlem i KALIX CIVILFÖRSVARSFÖRENING
och skaffa dig kunskap du med!


Vill du vara med i en Frivillig Resursgrupp?

Är du utbildad vill vi engagera dig direkt. Annars utbildar vi dig kostnadsfritt. Kraven på en FRG-medlem handlar dels om personliga förutsättningar, dels om utbildning.
På det personliga planet måste du ha god initiativ- och improvisationsförmåga. Du ska ha lätt för att ta emot och förmedla information, och inte vara rädd för att ta kontakt med människor i kirs. Du måste ha god lokalkänneodm och dessutom tåla stress bra.

Den utbildning du behöver för att fungera i en Frivillig Resursgrupp får du kostnadsfritt genom Civilförsvarsförbundet. Den ger dig till exempel kunskap om hotbilden i samhället, om hur människor reagerar vid kriser och om hur man samarbetar med press och media vid olyckor och krissituationer.
Vill du vara med ?
Kontakta oss.


Vill du veta mer, bli medlem eller kanske boka en kurs? Kontakta då:

Agneta Lipkin, 0923-656 25 eller agneta.lipkin@kommun.kalix.se.