Civilförsvarsförening Boden

Välkommen till

Bodens civilförsvarsförening!

Vi jobbar för en säkrare miljö i kommunen.

 

*Utbildar och informerar barn och vuxna hur vi ska handla i olika olyckliga situationer.

*Bidrar med hjälpinsatser där samhällets resurser inte räcker till. Välkommen att delta i någon av våra utbildningar som oftast är kostnadsfria.

*Ni kan även stödja oss som medlemmar för en billig årsavgift på 100:-

VÄLKOMMEN !

Vill du veta mer, bli medlem…Kontakta då:
Carola Larsson 070-3285948

 

Resumé

Civilförsvarsförbundet har funnits sedan 1937 och hade då till uppgift att förbereda människor till det annalkande KRIGET.
Utbildningen då, bestod i att lära ut hur skyddsrum skulle vara utformade…hur gasmasker skulle användas..o.s.v.

Idag är det andra krav, kriget står inte för dörren..
men andra hot och olyckor/katastrofer kan inträffa.

Idag jobbar Civilförsvarsförbundet/Föreningen med utbildningar och andra förebyggande åtgärder för att vi människor, ska vara väl förberedda inför olyckor/katastrofer.

ÄVEN utan KRIGSHOT är vårt samhälle mer sårbart än vad vi kanske tror!

Bodens civilförsvarsförening