Civilförsvarsförbundet Boden

Välkommen till Bodens Civilförsvarsförening!

Civilförsvarsförbundets viktigaste uppgifter är att genom utbildning, information och opinionsbildning förmedla kunskaper till människorna i kommunen för att förebygga och hantera olyckor, kriser och katastrofer både i fred och krig.

Vi lever i ett sårbart samhälle, men hot och risker går ofta att förebygga. Om en olycka eller kris ändå inträffar så kan rätt kunskap vara skillnaden mellan kris och katastrof.

Just nu är det många föreningar som önskar att vi kommer och utbildar i hemberedskap. Vi har få färdigutbildade instruktörer i Boden just nu, men hör av er så försöker vi lösa det.

BODENS CIVILFÖRSVARSFÖRENING

Vill du veta mer om medlemskap eller kanske boka en kurs? Kontakta:
Hendrik Andersson (ordf) 070-590 40 99
E-post: boden@civil2.se

FRG BODEN

Vill du vara med i Frivilliga Resursgruppen (FRG)?

Är du utbildad vill vi engagera dig direkt. Annars utbildar vi dig kostnadsfritt. Kraven på en FRG-medlem handlar dels om personliga förutsättningar, dels om utbildning.

På det personliga planet måste du ha en god initiativ- och improvisationsförmåga. Du ska ha lätt för att ta emot och förmedla information, och inte vara rädd för att ta kontakt med människor i kris. Du måste ha god lokalkännedom och dessutom tåla stress bra.

Den utbildning du behöver för att fungera i FRG får du kostnadsfritt genom Civilförsvarsförbundet. Den ger dig till exempel kunskap om hotbilden i samhället, om hur människor reagerar vid kriser och om hur man samarbetar med press och media vid olyckor och krissituationer.

Vill du vara med?

Kontakta oss.

Ni kan även stödja oss som medlemmar för en billig årsavgift på 100:-

Kontaktuppgifter

Ordförande

Hendrik Andersson

Resumé

Civilförsvarsförbundet har funnits sedan 1937 och hade då till uppgift att förbereda människor till det annalkande KRIGET.
Utbildningen då, bestod i att lära ut hur skyddsrum skulle vara utformade…hur gasmasker skulle användas..o.s.v.

Idag är det andra krav, kriget står inte för dörren..
men andra hot och olyckor/katastrofer kan inträffa.

Idag jobbar Civilförsvarsförbundet/Föreningen med utbildningar och andra förebyggande åtgärder för att vi människor, ska vara väl förberedda inför olyckor/katastrofer.

ÄVEN utan KRIGSHOT är vårt samhälle mer sårbart än vad vi kanske tror!