Betalkurs blankett

Redovisning av företagsutbildning

Försäljningen sker genom helägda bolaget Civil AB

Instruktörens kontonummer. Underlag för löneutbetalning.

När du fyller i formuläret rekommenderar vi att du använder ditt mobilabonnemangs data, undvik öppna nätverk, exempelvis wi-fi på hamburgerrestaurang eller järnvägsstation. Detta formulär skickas via en öppen sida, vilket om du undviker allmänna wi-fi nätverk, normalt inte innebär något problem. Men vill du vara helt säker kan du posta uppgifterna i ett kuvert till kansliet, detta behöver du göra första gången och varje gång som uppgifterna ändras. Skicka in uppgifterna på ett tydligt skrivet papper med namn och övriga kontaktuppgifter, för att utbetalning ska kunna ske.

VIKTIG INFORMATION

Civilförsvarsförbundet börjar använda Kivra

I februari 2018 kommer Sveriges Civilförsvarsförbund att börja använda sig av Kivras digitala brevlåda när vi skickar ut din lönespecifikation. Kivra är en gratis brevlåda.

Du som mottagare behöver omgående registrera dig på Kivras hemsida www.kivra.se. Det krävs Mobilt BankID för tjänsten. Du kommer att få ett meddelande när du har fått ny post.

Vill du läsa mer om Kivras digitala brevlåda, gå in på www.kivra.se. Om du har några frågor kontakta Civilförsvarsförbundets kansli på info@civil.se.

Civilförsvarsförbundet har valt att använda Kivra då det i Personuppgiftslagen (PUL) och i den kommande EU-förordningen, GDPR, som träder i kraft den 25 maj 2018, framgår att man ska vidta nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda och hantera personuppgifter.