Civilförsvarsförening För medlemmar

Här finns material för ditt arbete i Civilförsvarsförbundets lokalförening på din ort. Du hittar också information som rör dig som medlem och information gällande Civilförsvarsförbundet. Dessa sidor är just nu under uppbyggnad!

Saknar du något på de här sidorna? Mejla till info@civil.se och tala om vad du skulle vilja komplettera med.

Medlemmar
Här finner du material som rör dig som medlem; information, förmåner och försäkringsöversikt

Föreningsverksamhet
Här samlas material som rör föreningens arbete, så som blanketter, beställning av kuvert, aktivitetsrapport, förtjänsttecken, Pr, E-tjänster samt info gällande föreningens e-tjänster/webbsida och Max


Civilförsvarsförbundet

Här hittar du bland annat protokoll, information från förbundsstämma, värdegrunderna, stadgar, årsredovisning och verksamhetsplan