Civilförsvarsförbundet Vellinge

Välkommen till Civilförsvarsförbundet Vellinge!

Hos oss får Du en grundutbildning som kan rädda liv.

Våra utbildningar

  • Hjärt-/lungräddning för vuxna
  • Hjärt-/lungräddning för barn
  • Allmän barnsäkerhet
  • Hemsäkerhet: Säkrare seniorer

Målgrupper

  • Kommunens Frivilliga Resursgrupp
  • Skolor
  • Företag
  • Föreningar
  • Privatpersoner

Mer information

Se Civilförsvarsförbundets hemsida eller maila oss på vellinge@civil2.se

KONTAKTA OSS FÖR DIN SÄKERHETS SKULL!

Ordförande

Stefan Borglund

Uppdrag: Ordförande

Sekreterare/vice ordförande samt utbildningsfrågor

Tony Pallon Feldskou

FRG-ansvarig

Anna Carter

Uppdrag: FRG-ansvarig (F), FRG-ledare (F)

Webbansvarig

Ann Loftorp

Uppdrag: Webbansvarig

.

Bli medlem

Medlemsavgiften är 175 kronor (300:- för familj)

Ett välkomstbrev skickas till dig inom de närmaste veckorna efter inbetalning. Är ni flera medlemmar inom samma familj och på samma adress, fyller ni i namn med mera under övrigt och anger familjemedlemsskap. Glöm inte att skriva att du vill tillhöra Vellinge.

Hjälp oss bidra till ett säkrare och tryggare liv i vår kommun genom att bli medlem.

Hjärtligt välkommen!

Som medlem får Du  givetvis vara med i alla våra intressanta arrangemang! För kommande evenemang, gå gärna in och titta under Nyheter.

Du som redan är medlem är givetvis VÄLKOMMEN till oss med frågor, idéer och bidrag till vår verksamhet!

KONTAKTA OSS FÖR DIN SÄKERHETS SKULL!

Ordförande

Stefan Borglund

Uppdrag: Ordförande

Sekreterare/vice ordförande samt utbildningsfrågor

Tony Pallon Feldskou

FRG-ansvarig

Anna Carter

Uppdrag: FRG-ansvarig (F), FRG-ledare (F)

Webbansvarig

Ann Loftorp

Uppdrag: Webbansvarig

Evenemang

Inga evenemang är registrerade.

Anmälan till våra arrangemang görs till vellingecivil@gmail.com

Har du förslag på studiebesök eller dylikt, skicka ett mejl!

Styrelse

Vid årsstämman den 28 Mars 2023 valdes följande styrelse:

Stefan Borglund, Ordförande
Tony Pallon Feldskou, Ledamot / sekreterare, v. ordf.
Maria Mårtensson, Ledamot / Kassör
Magnus Wallman, Ledamot
Ann Loftorp, Ledamot/ Ansvarig Hemsida
Alf Holmkvist, Ledamot

Ansvarig för hemsidan
Ann Loftorp

Meningsfullhet
Att se och känna meningen med Civilförsvarsförbundets syften och mål och finna dem viktiga och stimulerande.

Säkerhet
Att förstå och ha god kontroll över egna praktiska situationer för överlevnad samt att kunna hantera en nödsituation och veta hur man får hjälp.

Kunskap
Att ta fram relevanta fakta och arbetsformer som ger oss förståelse för och gör oss förtrogna med färdigheter och krav nödvändiga för att arbeta inom vårt verksamhetsområde.

Hopp  
Att genom vårt arbete skapa en önskan och förväntan om en positiv utveckling och en känsla av engagemang såväl till vardags som vid kris.

Ansvar
Att se till att gemensamma beslut fungerar. Om så inte är fallet ingriper vi och inspirerar därmed såväl oss själva som andra att ta tag i svårigheter och problem.

Mod  
Att öppet våga ta ställning för det motsatta och obekväma, om vi anser det vara positivt för vår organisation och det den står för.

Respekt  
Att handla och uttrycka åsikter på ett positivt sätt och med öppet bemötande.

Omtanke
Att vara lyhörd för individens behov och visa hjälpsamhet, förståelse och ödmjukhet.