Stipendie 2023.

Civilförsvarsföreningen i Svedalas stipendium år 2023 på 3500 kr. går till 

SVEDALA UNGDOMSBRANDKÅR för deras ideella säkerhetsinsatser vid kommunens evenemang samt för deras meningsfulla fritidssysselsättning.