Civilförsvarsförbundet Lund

Välkommen till oss i Lunds civilförsvarsförening

Kroppens behov styr oss. Omedvetet  ser vi till att tillgodose dem. När oväntade hinder inträffar upplever många det som om de tappar handlingskraften. Då är det viktigt att låta kroppens behov vara utgångspunkten:

  • värme
  • vatten
  • mat
  • sömn
  • trygghet

Det är bra att känna till hur kroppen påverkas under extrema förhållanden, exempelvis i en överlevnadssituation. Du kan lära dig mer om detta på våra korta, kostnadsfria kurser i ”Din trygghet”.

Kontakta oss för mer information om kurserna.