Civilförsvarsförening Lomma Bjärred

Välkommen till Lomma-Bjärred civilförsvarsförening

Med en enskilda människan i centrum arbetar vi med:

  • Skydd
  • Säkerhet
  • Trygghet
  • Överlevnad

Kurser:

Din trygghet

Hjärt-lungräddning

Kampanjen ”hjärta att hjälpa” – hjärtstartare

>> Kontakta oss för närmare information om kurserna

Frivilliga resursgrupper (FRG):

Vad är frivilliga resursgrupper?

Broschyr Frivilliga resursgrupper

Kontakta Bengt Widén, 0739-413 765, bengt.widén@bredband.net