Civilförsvarsförbundet Landskrona

Styrelsen för Landskrona Civilförsvarsförening

Ordförande

Ann Örtenholm-Persson

Sekreterare

Emma Östergren

Vice Ordförande

Ulla Bondesson

Kassör

Susanne Müller

Ledamot

Ami Persson

Suppleant

Catta A-Östergren

Suppleant

Jan-Eric Övén