Civilförsvarsförbundet Kävlinge

Välkommen till Civilförsvarsförbundet Kävlinge!

 

Nystartad förening i Kävlinge kommun år 2019

Civilförsvarsförbundet arbetar med att utbilda, informera och hjälpa till i samhället:

 

  • Utbildning för att öka samhällets riksmedvetande om olycker och krislägen. Längre elavbrott, förorenad dricksvatten eller en längre tids isolering och nödsituationer är exempel på olika lägen samhället bör ha kunnskaper om. Jo bättre förbered desto bättre klarar vi oss – som individer och tillsammans.
  •  Information, tips och råd om säkerhet för individ och grupper i vardagen. Förberedelse skapar bättre förutsättningar för att kunna klara av kriser – mycket kan förebyggas med enkla medel.
  • Hjälpa till i form av Frivilliga Resursgruppen (FRG) som kan användas som en extra resurs vid olyckor och kriser i samhället. Civilförsvarsförbundet planerar och genomför utbildningen för FRG.

 

 

Civilförsvarsförbundet Kävlinge arbetar på uppdrag från Kävlinge Kommun.

kavlinge-kommun-farg-rgb